Edifici d’oficines al carrer de Sant Honorat, Barcelona

Les cases Moixó i Morell, que daten del segle xix, estan situades als carrers de Sant Honorat i del Call, formant l’angle nord-oest de la plaça de Sant Jaume. El carrer de Sant Honorat coincideix amb el límit oriental del call medieval.

L’objectiu del projecte és dissenyar un edifici d’oficines, conservant les façanes històriques que donen al carrer de Sant Honorat i la primera crugia de les antigues cases a fi d’obtenir una integració perfecta en l’entorn històric on es construeix.

L’edifici s’articula al voltant d’un nucli de comunicacions verticals, situat en el límit de les dues cases, per salvar els desnivells entre forjats que imposa la conservació de les façanes. La reordenació de volums proposa l’obertura d’un pati enjardinat a l’interior de l’illa de cases.