Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) - Vilanova I La Geltrú

El Terreny destinat a l’escola és de forma trapezoïdal i té un desnivell acusat en un dels vèrtex, a l’oest, amb una diferència de cota a l’entorn dels 7m del punt més baix del solar. Les generoses dimensions del solar ens permeten situar tot el programa del CEIP a la banda sud-est, on el terreny no presenta accidents topogràfics d’importància i deixar com a bosc cuidat la banda Oest, on es construeixen talussos per lligar el nivell actual amb el nivell dels camps de jocs i els patis.

El conjunt consta de tres parts diferenciades: el cos principal, la zona infantil i el gimnàs. El porxo és l’element que articula les tres parts i les desplega suaument sobre el terreny. El bloc principal es situa a la Rambla d’Arnau de Vilanova. Te planta baixa i dues plantes i destina els dos nivells superiors a les aules d’ensenyament primari, amb les aules orientades a Nord per tal d’obtenir uniformitat lumínica. La planta baixa conté els serveis comuns i l’àrea d’administració i professorat. El cos més baix, alineat amb la Ronda Ibèrica, és el parvulari. Té una sola planta i contacte directe amb un pati ben assolellat. Al fons, el gimnàs es disposa com el tercer element que completa el programa i separa els camps d’esports de les aules.

La funció pedagògica del centre es manifesta també a l’exterior, creant espais de trobada que permeten jugar i també seure, conversar, prendre el sol o llegir. Les favorables condicions del solar han permès de racionalitzar l’ordenació dels espais exteriors. Així, el gimnàs està situat en una cota lleugerament superior que els altres dos cossos per tal d’independitzar els camps d’esports del pati d’ensenyament primari, que a la banda sud es tanca pel cos del parvulari. El parvulari té aules exteriors per cada aula infantil i un pati comú situat entre l’edifici i la Ronda Ibèrica.