Edifici d’habitatges, oficines i locals comercials. Av. Diagonal. Barcelona

Premi Millor Concepte Arquitectònic · La Gaceta de los Negocios 2007

L’edifici va començar sent un bloc d’oficines, que va canviar de programa durant la construcció per convertir-se en una promoció immobiliària d’usos mixtos: habitatges, oficines i locals comercials en què el promotor, la immobiliària Hercesa, ha instal·lat la seva seu de Barcelona. L’edifici ha heretat la configuració volumètrica de la situació anterior.

L’edifici se situa en la confluència entre l’avinguda Diagonal i el carrer de Castella, en el punt de trobada entre el Poblenou i l’Eixample barceloní i en el tram de l’avinguda Diagonal comprès entre la plaça de les Glòries i el mar. En aquesta àrea, la històrica avinguda té un dels nous referents de la ciutat: la torre Agbar. Tanmateix, la timidesa i la tebior de moltes de les edificacions que defineixen el paisatge urbà d’aquesta zona no aconsegueixen encara que l’avinguda tingui l’esplendor que té la part central del seu recorregut.

La idea del projecte ha estat dissenyar un edifici que tingui un tractament unitari de les façanes, sense manifestar-ne exteriorment els diferents usos, amb la qual cosa s’aconsegueix una peça de major escala, adequada al seu emplaçament.

S’han projectat les façanes a mode de retaule, des del qual els diferents usuaris es puguin abocar a l’exterior o bé gaudir d’un espai a cavall de l’exterior i l’interior amb un filtre de protecció solar i acústica que s’obté per mitjà d’una gelosia plegable de xapa perforada.

La part baixa de l’edifici s’independitza d’aquesta composició mitjançant una marquesina que recorre longitudinalment l’edifici i esdevé transparent per relacionar-se amb el carrer i per aportar vida urbana a l’avinguda Diagonal.