Fàbrica tèxtil – Seva, Barcelona

El paisatge que envolta aquesta parcel·la és el propi de la plana de Vic, amb àmplies zones de conreus de secà emmarcades per turons de calcària grisa i petits grups d’arbres, normalment alzines i pins. La nostra parcel·la queda abrigada per un d’aquests turons i oberta de vistes cap a les sitges de l’estació de Balenyà, la indústria alimentària existent i amb el massís del Montseny al fons.

L’edifici que es projecta està concebut com una agrupació de formes geomètriques simples que, embolcallades per una única pell, es cobreixen amb una successió alternada de cobertes ondulades. D’aquesta manera, es minimitza l’impacte visual que provocaria la inserció en el paisatge d’aquestes grans naus amb una única coberta. L’ondulació de les cobertes estableix un diàleg amb el paisatge de relleus suaus que envolta la fàbrica.

La nau de telers se situa al mig de la fàbrica i queda servida, en una banda, pel cos d’oficines i els magatzems, que conformen la façana que dóna al carrer i disposen de les millors orientacions i vistes. La nau de telers, oficines, habitacions de servei del personal i els magatzems conflueixen a la sortida del passadís central de distribució dels telers. En aquest punt se situen totes les comunicacions verticals: el transport de peces cap a les taules de repassat, l’elevador i l’escala sectoritzada cap al magatzem de soterrani, i l’escala que porta als despatxos de planificació i producció.

A la part nord de la nau de telers se situen les naus de serveis. Les centrals d’instal·lacions i d’altres dependències que s’hi allotgen sols han de ser accessibles per a manteniment, per la qual cosa, a nivell d’urbanització interior de la parcel·la, es preveu l’adequació d’un pas rodat fins a aquestes naus (mòduls d’instal·lacions).