Habitatges protegits a la Marina del Prat Vermell, Barcelona

La premissa principal de la nostra proposta és aconseguir que la pràctica totalitat d’unitats residencials de la promoció tinguin insolació directa qualsevol dia de l’any. Donades les característiques del planejament del lloc, que defineix una corona edificada contínua en forma de mançana tancada, amb la possibilitat de construir una ala a l’interior de l’illa, entenem que la millor manera d’assolir aquest objectiu és basar-se en tres característiques tipològiques fonamentals:

– definir blocs de la mínima profunditat possible per alliberar l’interior d’illa i facilitar la doble orientació i la ventilació creuada;

– repartir les unitats en dos pisos per replà per obtenir que tots siguin passants i amb òptima orientació, tot augmentant el nombre d’unitats per replà a les cantonades;

– rebaixar les altures en el front sud per permetre una insolació adequada als blocs en segon pla.