Hotel a Masella, La Cerdanya

Es tracta d’un hotel situat al peu de les pistes d’esquí de Masella, a la Cerdanya.

La idea ha estat descompondre les grans dimensions de l’hotel en volums esglaonats i maclats entre ells que s’adapten a la complicada topografia de l’indret. L’hotel està pensat per a ser utilitzat durant tot l’any, amb espais per a seminaris i convencions, hidroteràpia i tractaments de salut, a més dels equipaments propis de l’esquí, amb accés directe a les pistes.

El garatge ocupa el sòcol inferior de l’hotel, amb rampes que van connectant els diferents nivells amb els accessos des de la carretera.