Oficines Incasol

El solar on s’ubicarà la nova seu de l’ Incasol es troba en una part de la ciutat on el teixit urbà està poc consolidat. L’edifici que es planteja pretén unificar els criteris urbans de la zona seguint les directrius de la trama urbana. És per això que es proposa un edifici fragmentat en tres cossos que es van adaptant a les preexistències col·locant-se paral·lel a la via principal a la que dóna front i girant-se lleugerament per anar adaptant-se a l’entorn. Els volums creen un joc d’alçades que juguen amb els edificis del voltant i que fan de transició entre les construccions més baixes i més altes que l’envolten.

La orientació solar juga un paper molt important en la generació de la proposta ja que es tracta la pell de l’edifici de forma específica en cada cas per aprofitar els beneficis de la mateixa sense afectar a la imatge global de l’edifici, que adopta solucions constructives diferents però estèticament molt semblants. En definitiva es pretén crear un edifici que sigui prou singular en sí mateix, per la forma, imatge i funcionalitat, donant resposta a les preexistències del lloc on s’ubica.

L’edifici s’estructura en tres volums regulats, tant en planta com en façana, mitjançant un mòdul que organitzarà els diferents espais. En el cos central es concentren el nuclis de comunicació vertical i aquells espais servidors comuns a les oficines, garantint així la versatilitat de l’espai en la resta de volums. Les escales es col·loquen en els testers i el nucli d’ascensors al centre, formalitzant un cos que articula les àrees de treball disposades als altres volums. En els testers d’aquests cossos es concentren les zones tancades de despatxos deixant una àrea oberta de treball a la part central.

L’accés a l’edifici es produeix a través del cos central i mitjançant un gran vestíbul en doble espai que connecta visualment la planta baixa amb els usos més públics de la planta primera. Aquest espai de benvinguda conté l’espai destinat a exposicions i l’espai d’espera i cafeteria. Posteriorment s’organitzen dues circulacions, una restringida pels treballadors i les visites privades, i una altra pública que dóna accés a les sales de reunions i a la sala d’actes. L’accés rodat es produeix per la part posterior de l’edifici. Al primer soterrani trobem els serveis comuns d’arxiu, magatzem i informàtica i l’aparcament dels cotxes corporatius i de bicicletes. Al segon soterrani està destinat únicament a aparcament.