Pavelló Ca’n Rius Caldes de Montbui

L’edifici de l’antic pavelló de Can Rius a Caldes de Montbui és una peça de valor arquitectònic rellevant que forma part del paisatge històric i de la façana d’aquesta ciutat a la seva riera. La seva situació de centralitat i el seu valor de nexe urbà entre el casc històric i els jardins a l’altre costat de la riera ho converteixen en una peça urbana de gran valor que convenia tornar a posar en relleu.

La rehabilitació que es realitza en aquest pavelló es basa en la millora i actualització de les condicions d’estabilitat, estanqueïtat i habitabilitat, introduint els canvis necessaris per adaptar-ho, en la mesura del possible, a les exigències de la normativa actual, mantenint les seves característiques tipològiques i morfològiques. En aquest context, s’adequa el programa funcional que permet preparar l’edifici per a diferents usos, dotant-ho d’espais de suport, ascensor i lavabos sense alterar la seva volumetria, façanes, estructura portant, formalització arquitectònica i compositiva, materials ni elements arquitectònics originals.