Pla director de la Farga de Bebiè

La Farga de Bebiè és una colònia industrial fundada pel suís Edmund Bebiè, que va donar a les construccions de l’estructura residencial un marcat caràcter “suís” i va aplicar a les construccions industrials criteris de modernitat avançats al seu temps.

La Farga de Bebiè forma part del conjunt de nuclis industrials que es van formar durant el segle xix al llarg del riu Ter, aprofitant concessions d’energia hidràulica per al funcionament de les fàbriques. Actualment, la Farga de Bebiè té una estructura residencial i productiva envellida i deteriorada i manté una activitat mínima.

El pla director és l’instrument conceptual que defineix les línies mestres de rehabilitació de la colònia industrial. Com a primer pas, estableix el reconeixement dels valors paisatgístics i la necessitat d’unitat geogràfica de la colònia, desenvolupada a totes dues ribes del riu Ter; identifica els valors patrimonials que cal conservar i millorar, estudia les mesures correctores per delimitar-ne les àrees inundables i en proposa la rehabilitació del parc industrial i residencial.

La Farga de Bebiè pertany a dos municipis: les Llosses i Montesquiu. La funció del pla director és integrar la colònia rehabilitada en l’estructura general del territori a fi que funcioni com un nucli urbà amb entitat pròpia.

A escala conceptual es defineixen propostes concretes per a la reutilització de les fàbriques, per a la rehabilitació dels antics equipaments (el teatre, la guarderia, la infermeria, etc.) i s’elaboren propostes de rehabilitació del parc residencial existent. Es proposa la disposició d’habitatge nou per obtenir la massa crítica necessària que exigeix el funcionament contemporani d’un nucli d’aquestes característiques, amb un nombre predominant d’habitatge social, i s’estableixen els equipaments socials, sanitaris, escolars i culturals d’acord amb les dimensions de l’estructura urbana.

També es proposa la posada en valor dels aspectes paisatgístics de la colònia i la rehabilitació del llit del riu Ter en el tram que ocupa aquest antic assentament industrial.