Rehabilitació i adequació de l'Institut Català de Paleontologia M. Crusafont. Sabadell

L’edifici de l’Institut de Paleontologia Dr. M.Crusafont se situa en una zona per als vianants del centre de Sabadell i és un edifici de referència a la ciutat. Està catalogat en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell, fitxa A28 D-1, a causa de l’alt valor arquitectònic de la seva volumetria.

Es tracta d’un edifici de finals dels anys 60 compost per un basament molt transparent i un cos superior que ho sobrevola protegint l’accés i que contrasta amb el basament per l’opacitat que produeixen els plafons de llepis metàl·liques de les seves façanes aquest i oest i la testera gairebé cega de la seva façana sud. L’edifici és de planta rectangular i composició molt racional i moderna, la qual cosa contrastava fortament amb l’estat actual del seu deteriorat interior. Disposa d’una planta baixa, una planta soterrani i dues plantes pis d’uns 375 m2 cadascuna i que es comuniquen verticalment a través d’una única escala i una sola sortida.

L’adequació i rehabilitació realitzades en aquest edifici ha consistit en la millora i actualització de les seves condicions d’habitabilitat, introduint els canvis necessaris per adaptar-ho a totes les exigències de la normativa actual, mantenint les seves característiques tipològiques i adequant-ho al nou programa de necessitats del Institut, sense alterar la volumetria de l’edifici i les seves façanes, ni la disposició dels seus elements vertebradors: l’escala i l’ascensor. Finalment, els sistemes plantejats per a les seves instal·lacions, materials de construcció, manteniment i eficiència energètica s’han realitzat des de la perspectiva de màxima sostenibilitat ajustada a les condicions de l’edifici existent i als usos pels quals s’adequa.