Centro Nacional de Artes Visuales, Madrid

Integració Urbanística

L’Antiga Fàbrica de Tabacs de Madrid aquesta situada en la calli Ambaixadors, en ple centre de Madrid, amb una situació idònia per a la implantació del Centre Nacional d’Arts Visuals: el nou Centre d’Arts perllongarà l’eix museístic format pel Museu Thyssen-Bornemisza, el Museu Nacional del Prado, el Caixa Fòrum, el Museu Nacional Centre d’Art Regna Sofia i la Casa Encesa.

El projecte busca integrar el Centre d’Art en el teixit urbà i fomentar la seva presència visual a la ciutat. Es proposa l’eliminació del mur perimetral de la fàbrica incorporant l’espai lliure de la parcel·la a la ciutat. La nova plaça d’acolliment permet una major visibilitat del nou CNAV, en la qual se situa el nou accés principal en la façana sud, l’única façana que s’aprecia íntegrament, presentant l’altura total de quatre plantis de l’edifici a la Glorieta Ambaixadors.

La integració urbanística del projecte passa per consolidar la poma continuant la franja edificada al llarg del seu bord est. Un nou volum edificat en la cantonada del carrer de la Fonda de Parets i el carrer Miguel Servet completa el conjunt, allotjant la Biblioteca-*Mediateca en la seva planta baixa i els serveis de direcció i administració en la resta de les plantes

Sistema Espacial

El projecte planteja l’accés principal sobre l’eix longitudinal de la Fàbrica de Tabacs directament des de la nova plaça de les arts visuals que obre el Centre a la Glorieta Ambaixadors i la ciutat. Aquest eix articula la successió de patis existent. El primer pati es transforma en un gran vestíbul de tres altures, adquirint l’escala i representativitat necessària per a la implantació d’un Centre de caràcter Nacional. Des del gran atri s’accedeix a dos nuclis d’escales i ascensors que donen començament a les diferents rutes d’accés possibles dins del Centre. Es reforça el valor singular tant espacial com a compositiu dels tres patis en mantenir-los com a punts fixos de referència i orientació al llarg de tots els recorreguts per la Fàbrica de Tabacs.

Els espais d’acolliment, serveis i difusió compartits per totes les entitats del Centre s’agrupen en i al voltant d’aquests tres patis, peces singulars de la tipologia del conjunt. El gran atri d’acolliment connecta amb el pati enjardinat central a través de la Cafeteria-Restaurant. L’Auditori, inserit en la planta baixa del segon pati lateral, i la seva gran avantsala completen la seqüència d’espais que reforcen els valors del conjunt de la Fàbrica de Tabacs.

Tots els espais del centre són accessibles des de l’eix longitudinal de circulació que connecta els nuclis de comunicacions en cada planta. Els eixos de circulació potencien els recorreguts anulars entorn dels tres patis. Els nous nuclis d’escales, ascensors i banys compten amb un espai de desembarcament en cada planta que comunica amb el deambulatori dels patis laterals. Les escales originals es restauren conservant el seu valor històric arquitectònic.

El projecte completa la simetria del volum de l’edifici històric sobre l’ala longitudinal est mantenint els valors del sistema constructiu i espacial que defineixen i diferencien la segona planta de la resta del conjunt. Les intervencions sobre un conjunt històric són part de la seva història pel que la intenció de la proposta de rehabilitar i condicionar la Fàbrica de Tabacs no és retornar-la al seu estat original, sinó portar-la a un estat ideal que potser mai va arribar a tenir