Conjunt de 118 habitatges assequibles a Sitges

El conjunt d’habitatges està situat en un eixample residencial situat a la part Nord del traçat del ferrocarril. L’illa s’articula mitjançant tres blocs que s’adapten a la topografia del lloc i formen un espai comú central. Cada bloc consisteix de dues barres d’habitatges que es desplacen articulant els espais de circulació interiors i l’espai comú exterior. S’accedeix als blocs a través de l’espai comú central per a fomentar un sentit de comunitat. Els blocs tenen circulació en passera i són d’un, i dos dormitoris, destinats a habitatge assequible de lloguer. Tots els pisos disposen d’un balcó o terrassa per a aprofitar el bon clima de Sitges. Dos dels blocs tenen la planta baixa destinada a locals comercials. El conjunt es completa amb un altre bloc situat en una illa separada. A nivell de planta soterrani, es disposa d’un aparcament continu sota l’edifici que es desenvolupa en un únic nivell.