Conjunt d'habitatges a la Guinardera

Premi Associació de propietaris de Sant Cugat 2009 · Menció Honorífica al conjunt Illa A3 Can Mates i R2 La Guinardera

La Guinardera correspon a un dels desenvolupaments residencials de nova creació a Sant Cugat del Vallès.

El projecte ordena 84 habitatges disposats en tres edificis: dos d’ells són blocs lineals alineats al carrer per a vianants, on disposen de locals comercials; el tercer edifici respon a la tipologia de vil·la urbana aïllada enmig de la parcel·la.

Cadascun dels blocs lineals s’organitza a través de tres escales disposades simètricament. L’escala central serveix a dos habitatges per replà i les testeres a tres, que en les quatre plantes permeses donen un total de 32 habitatges a cada bloc. L’edifici es compon d’un sòcol que recull la planta baixa sobre el qual descansa, formalment, un cos de quatre plantes pis que conté els habitatges.

El bloc tipus vil·la urbana té proporció quadrada i s’organitza al voltant d’un vestíbul central de cinc plantes d’alçada, enmig del qual es disposa una escala de traçat singular. Cada planta allotja quatre habitatges d’entre tres i quatre dormitoris. Al jardí comunitari s’ordena una piscina que dóna servei a tots els blocs.

Tots els habitatges disposen de dos orientacions, separació zona de nit i zona de dia, terrassa exterior, sol directe i control solar a les façanes.