Conjunt d’habitatges a Castellar del Vallès

Es tracta d’un conjunt de tres illes amb un total de 450 habitatges situats en els antics terrenys de la fàbrica Tolrà, a Castellar del Vallès. Part de l’antiga fàbrica s’ha rehabilitat com a recinte firal municipal i una part dels antics terrenys s’ha destinat a parc urbà.

Les illes s’estructuren per mitjà de tres cossos independents cada una: l’un en forma de U, un bloc lineal que ocupa la part topogràficament menys elevada de cada illa i una torre de poca altura.

Amb aquesta disposició, s’aconsegueix la integració del teixit del nucli antic de Castellar del Vallès amb l’eixample encara no consolidat i es permet la connexió visual des dels carrers cap als jardins de l’interior de les illes.

L’agregació d’habitatges es fa de tal manera que s’obtinguin les millors vistes possibles al parc natural de la Mola de Sant Llorenç.

Els habitatges corresponen a la tipologia d’habitatge amb ventilació i il·luminació creuades. Els habitatges de planta baixa gaudeixen de jardins privats situats a l’interior de les illes, en el perímetre de la zona comunitària, mentre que els habitatges de l’última planta són dúplex.