Conjunt d’Habitatges a Mataró

La voluntat d’obtenir una determinada lectura urbana va motivar que definíssim una peça formada per diferents actuacions. Es tractava d’obtenir un carrer per als vianants a l’interior d’una gran illa del nucli antic de Mataró com a primera etapa d’un eix cívic que connectarà el front marítim amb el nucli antic.

En projectar el conjunt, vam pensar que seria interessant compondre un element potent que exercís de columna vertebral de la reestructuració del sector. Desenvolupant alhora una promoció privada d’habitatges amb una actuació municipal d’habitatge protegit de lloguer, vam aconseguir treballar amb tipologies molt diverses per obtenir una composició unitària de les façanes exteriors.

El garatge ocupa el soterrani de la totalitat de l’àrea i és comú a les dues promocions, amb la qual cosa es minimitzen les superfícies ocupades per les rampes i millora la qualitat urbana del carrer.