Edifici d’habitatges a Barberà del Vallès

La ciutat i els barris s’estructuren formalment a través de l’espai comunitari. L’edifici que es projecta ocupa una situació singular dins de l’estructura d’espais públics de Barberà del Vallès, ja que tanca formalment el nou parc d’aquesta àrea de desenvolupament pel cantó sud.

L’edifici es formalitza a través de dos volums. Un prisma fosc a nivell de planta baixa queda abrigat per un volum clar de nou plantes que el sobrevola en forma de L, tot afavorint que l’espai públic flueixi visualment sota l’edifici a nivell de parc. El volum superior es defineix des d’un marc format per la coberta i les testeres; a l’interior, un joc variat de clarobscurs buits i plens va organitzant les diferents façanes de l’edifici.

La planta baixa allotja locals comercials, la rampa que duu a les tres plantes soterrani i els vestíbuls d’accés als habitatges. L’edifici s’organitza interiorment a través de quatre escales amb tres vestíbuls que donen accés a habitatges de quatre, tres, dos, i un dormitoris. Tots els habitatges disposen de dues orientacions i assolellament directe, aigua calenta per captació solar i reutilització “d’aigües grises” i façanes amb control de l’assolellament, per el que aquest projecte s’emmarca en criteris amplis de sostenibilitat.