Edifici d’oficines al carrer Còrsega, Barcelona

Aquest edifici és el resultat de la unió de dos edificis contigus i independents. Havien estat d’una companyia elèctrica i eren un conjunt de volums arbitraris i majoritàriament opacs. No es podien enderrocar perquè això significava una disminució significativa de l’edificabilitat.

Ens trobem entre dues escales de ciutat. L’edifici està a Barcelona -a Còrsega cantonada Santa Teresa- entre el barri de Gràcia i l’Eixample. Gràcia és una antiga vila de carrers estrets i finques de tres o quatre plantes. L’Eixample és un teixit urbà de carrers amples, gran volum de trànsit, edificis de set o vuit pisos, etc.

Hem fet que els volums opacs que ens vam trobar parlessin. Hem triat el color mangra per remarcar l’escala domèstica de Gràcia a totes les façanes que donen al carrer de Santa Teresa i hem encerclat els volums formant bandes de pedra que es van retranquejant per establir un diàleg entre ells.

D’aquesta manera els volums diversos que conformen l’edifici s’entenen agregats seguint la mateixa llei que els organitza: La cara que va de davant a darrere sempre és pedra i, en canvi, la cara que s’entén com un volum seccionat està tractada amb estuc de color.