Habitatges per a gent gran i equipaments a l’Espai Quiron

El solar de l’antiga Quiron ha estat força temps buit i utilitzat intensament pels veïns del barri. Ha representat fins ara una possibilitat d’esponjament i de reapropiació de l’espai urbà molt positiva i dinàmica que creiem que cal mantenir. La construcció del nou complex municipal d’habitatges per a gent gran i d’equipaments es pot fer de manera que no es perdin aquestes característiques essencials per a la vida social i es generin una bona continuïtat d’ús i d’espais oberts.

Situem l’Àgora al centre de la parcel·la com un gran espai lliure, organitzant les activitats i els accessos als equipaments, i l’obrim tant al carrer de la Mare de Déu de la Salut com a l’Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, sobre la que té una visual a tota la seva amplada. D’aquesta manera propiciem el travessament públic del nou edifici com una part més de la trama urbana, connectant-lo amb la vitalitat del carrer i fent que el carrer participi de la vitalitat de l’edifici.

Connectem directament l’Àgora amb la coberta d’ús públic, multiplicant així la superfície d’espai lliure i permetent que s’hi puguin fer les mateixes activitats que fins ara al solar buit: horts, cinema a l’aire lliure, menjars populars. Igualment, els habitatges de gent gran i el centre de convivència tenen una terrassa pròpia en la que poden desenvolupar activitats a l’aire lliure i, si s’escau, de manera separada.