Rehabilitació del pavelló central. Recinte modernista Hospital de Sant Pau.

Patrimoni de la Humanitat. UNESCO 1997 · Monument Històric Artístic d’Interès Nacional des del 1978
Patrimoni municipal de Barcelona · Cat. A, cap I

Certificat Leed Neighborhood per al Recinte Modernista

El conjunt modernista de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau és un paradigma de l’arquitectura hospitalària de primers de s.XX. El projecte de Lluís Domènech i Montaner (1902) va ordenar un conjunt de pavellons aïllats, envoltats de jardins i units pel soterrani, en una proposta extraordinàriament ben adaptada al seu entorn topogràfic i amb un projecte d’edificis de gran bellesa. L’entorn natural i la bellesa arquitectònica havien de contribuir al guariment dels malalts.

Aquest conjunt va funcionar com a hospital durant gairebé un segle. Durant aquest temps, i per adaptar-se a les condicions hospitalàries de cada moment, els edificis van patir una transformació gradual fins que es va fer incompatible la seva conservació com a Patrimoni de la Humanitat i el seu ús hospitalari.

El Pavelló Central se situa al centre dels jardins i va ser el Pavelló de Quiròfans. El 2009 havia desaparegut completament el seu interior original i algunes transformacions es reflectien també a les seves façanes i cobertes.

La recuperació de la forma original d’aquest edifici ha comportat la reconstrucció interior dels seus murs, arcs i voltes, la reconstrucció exterior de totes les cobertes, sistemes de canalons i desguàs, la consolidació i tractament de les façanes, elements ornamentals i fusteries, i l’estabilització estructural del conjunt de l’edifici. També s’han recuperat els dobles envidraments i claraboies que embolcallaven les sales de quiròfans originals.

Totes les intervencions s’han fet seguint acuradament els criteris de màxima sostenibilitat i respecte pel Patrimoni fixats al Pla Director, pel què aquest conjunt ha obtingut la Certificació LEED Neighborhood.