Mançana d'habitatges a Sant Joan Despí

Un emplaçament excepcional

Les parcel·les 4a.1 i 4a.2 del Pla del Vent a Sant Joan Despí presenten les següents característiques destacables:
– una situació excepcional en l’àmbit territorial
– una situació singular en l’àmbit local
– una volumetria en altura poc freqüent en el paisatge metropolità de Barcelona
Per la seva proximitat a la Ciutat Esportiva del Barça i al futur Nou Mini Estadi, aquestes parcel·les són fàcilment localitzables dins el bast conjunt metropolità.
La seva proximitat a l’autopista AP-7, una de les principals artèries d’accés a Barcelona, junt amb la singular altura que poden tenir els volums edificats en aquestes parcel·les, contribueixen definitivament a la seva alta visibilitat en l’àmbit territorial.
En l’àmbit local, les parcel·les 4a.1 i 4a.2 se situen en el punt de trobada del Camí del Mig amb l’Avinguda Onze de Setembre, via principal d’accés al barri i a la Ciutat Esportiva.
El Camí del Mig es convertirà pròximament en un recorregut verd de vianants que unirà el barri del Pla del Vent amb el nucli històric de Sant Joan Despí. Aquest recorregut finalitzarà en el parc de nova creació que s’emplaça justament al sud d’aquestes parcel·les. Al costat del parc, l’antiga masia de Can Codina allotjarà un equipament. Les parcel·les 4a.1 i 4a.2 tenen façana a l’avinguda i al nou parc.

Un conjunt residencial en continuïtat amb el nou parc urbà

El projecte que presentem proposa l’aprofitament màxim d’aquestes característiques excepcionals. Proposem:
– la formació d’una corona d’habitatges al voltant d’un espai comunitari que disposa de continuïtat visual amb el nou parc. Així s’aprofita la coincidència de la bona orientació i vistes en direcció sud-est, creant un espai de caràcter residencial amb alta qualitat ambiental al voltant de la qual es disposa el màxim nombre d’habitatges.
– La situació dels volums més alts amb façana a l’avinguda d’accés al barri Pla del Vent i la Ciutat Esportiva. Caracteritza la presència d’aquesta promoció i protegeix l’espai comunitari.
– La definició d’uns volums clars, nets, ben delimitats i de proporcions agradables i eloqüents. Capaços d’articular un discurs adequat a cada situació: les façanes més toves, amb terrasses, s’agrupen al voltant de l’espai comunitari en contacte amb el parc, les façanes més tectòniques, amb menys terrasses, amb més capacitat escultòrica, defineixen les cantonades més altes i les alineacions més urbanes.
– La creació de 3 composicions singular en les parts altes de les façanes sud-est que permetin distingir i identificar amb claredat el conjunt des de la llunyania: tres grans obertures, tancant terrasses de dúplex a doble altura, ocupen la part superior de les tres cantonades més prominents de la promoció.
– La disposició de grans terrasses en totes les plantes i habitatges. Les terrasses obertes no són computables i doten de manera generosa cada habitatge amb un espai exterior propi que millora notablement la qualitat dels habitatges: dilaten la percepció de l’espai, augmenti les possibilitats d’ús, control ambiental…

Una piscina i espai comunitari amb vistes

L’espai comunitari enjardinat que es compon com a centre organitzador de la disposició d’habitatges se situa sobre la planta baixa, quedant uns 4,5 m sobre el nivell del parc. D’aquesta manera gaudeix de les vistes sobre el parc i les vistes llunyanes sobre la serra del Garraf, i a la vegada de més privacitat i seguretat, doncs se separa del nivell del carrer.

En aquest espai es proposa la instal·lació d’una piscina a l’aire lliure amb solàrium i zones enjardinades. Les sales que envolten la piscina allotgen usos comunitaris: gimnàs, sala de jocs… que considerem usos complementaris a l’ús residencial. S’evita expressament la disposició d’habitatges amb accés directe a l’espai de la piscina per donar més autonomia i confort d’utilització a aquest espai i també als habitatges.

Perquè un número més gran d’habitatges gaudeixi de la qualitat que ofereix aquest espai central en contacte amb el parc, ens ha preocupat especialment la seva proporció: la façana en contacte amb el parc és més ampla que la seva profunditat, maximitzant l’obertura de vistes, millorant l’assolellament i la continuïtat visual de l’enjardinament propi de la piscina amb la vegetació del parc.