Mançana d'habitatges Cambrils

VIURE DE CARA AL MAR

La primera decisió del projecte ha estat obrir la mançana cap a aquestes vistes i al sol, construint el perímetre del solar sense ocupar-lo del tot deixant un gran espai comunitari lliure i enjardinat en el seu interior. D’aquesta manera els dos blocs que configuren la promoció obtenen vistes diagonals i obertes cap a l’horitzó i tots els habitatges són passants amb les seves sales orientades al sud.

ACONSEGUIR LA MÉS GRAN PRIVACITAT

Donada la relació directa que té la parcel·la amb els carrers de l’entorn, proposem aixecar tota la promoció aproximadament 1 metre respecte a la cota del carrer, esgotant l’altura reguladora màxima. D’aquesta manera assegurem la màxima privacitat dels habitatges en planta baixa i minimitzem l’excavació de l ‘aparcament soterrani, aconseguint estalvis en cimentació i millorant la posició dels edificis respecte al possible nivell freàtic del solar. Ens permet a més plantejar una ventilació natural per a l’aparcament minimitzant la necessitat dels equips de renovació de l’aire.

Proposem utilitzar el gran espai central com a atri d’accés de vianants a tots els nuclis verticals de la promoció. Així optimitzem l’àrea construïda residencial i les franges de reserva que indica la normativa com jardins privats. Aconseguim a més que el recorregut d’accés als habitatges sigui molt agradable al transcórrer per la zona enjardinada.

OPTIMITZAR L’AGRUPACIÓ

La disposició i forma dels edificis que proposem aprofita la forma triangular aguda del solar per organitzar les diferents tipologies sol·licitades agrupant-les de la manera més eficient possible. Mentre que la majoria d’habitatges s’agrupen de dos en dos per tenir un pis passant, sempre que ha estat possible hem agrupat tres habitatges per replà per optimitzar els espais comuns, procurant tenir en tots els casos una doble orientació que permeti la ventilació creuada.

CREAR UN CARÀCTER DOMÈSTIC

Tot i que el mixt tipològic de la promoció abasta des d’habitatges d’1 dormitori fins a 4 dormitoris, basem la nostra proposta en uns mateixos esquemes distributius i els mateixos elements constitutius de cada unitat residencial, de manera que es generen economies d’escala i es reforça un caràcter propi de la promoció.

Proposem una distribució interior dels habitatges basat en una separació clara entre zona de dia i de nit. La zona de dia s’obre a la millor orientació de sud, mentre que la zona de nit se situa en orientació est, oberta al sol del matí. Tots els dormitoris de la promoció són dobles.