Torre d'habitatges a la plaça Europa. l'Hospitalet

La plaça Europa és el centre del nou districte econòmic d’Hospitalet i se situa estratègicament sobre la Gran Via, la principal avinguda que connecta l’aeroport amb Barcelona, limitant amb la Fira, la fira d’exposicions de la ciutat. Aquesta plaça “cus” dues escales de ciutat dividides per la Gran Via: a sud-aquest la trama baixa i extensiva dels grans equipaments comercials, hotelers, d’oficines i industrials de la Zona Franca, a nord-oest la trama urbana densa i consolidada d’Hospitalet. Els edificis que es disposen en aquesta plaça, de diferents usos, orientacions i altures, formen un nucli singular que la converteix en una fita urbana clarament identificable des de qualsevol orientació.

La torre que projectem té 20 plantes d’altura, base quadrada i la seva situació a la plaça Europa li confereix una extraordinària façana sud que caracteritzarà la percepció de l’edifici al llarg de l’eix aeroport-Barcelona. La seva façana nord s’encara a la ciutat consolidada. Proposem formalitzar-la a partir d’un monòlit clar en la seva part sud, de textura escultòrica, dividit en franges horitzontals que emmarcaran la visió panoràmica des de l’interior dels habitatges i ritmaran la percepció de l’edifici des de la llunyania. En contraposició, dos esvelts monòlits de pedra fosca formalitzaran la seva façana nord, singularitzant les seves proporcions en albirar-la des de la ciutat.
Amb la composició de les diferents pells, proposem una solució sensible a les seves diferents orientacions i dialogant amb els variats entorns urbans des dels quals es va a percebre. Quan l’interior de l’edifici apunta, es descobreix en les façanes, (terrasses, grans corts verticals que acompanyen l’escala o la trobada entre els ampits clars del sud i els monòlits foscos del nord), que ho fa sempre acompanyat de fusta, material tou i domèstic que aportarà a l’edifici la calidesa i sensació de confort tan desitjables en una torre residencial.

La disposició dels habitatges en cada planta maximitza l’aprofitament de la façana per allotjar les peces principals dels habitatges, reservant el centre de la torre per a les comunicacions verticals, vestíbuls i grans passos per a instal·lacions.